Nové Mitrovice – centrum obce

Detaily

Pro obec Nové Mitrovice jsme zpracovali analýzu středu obce a definovali tak její centrum, které je momentálně roztříštěné a nepomáhá tak celistvosti obce. Urbanismus je velké měřítko navrhování a zcela zásadní jsou pro něj analýzy. Je třeba pracovat s územním plánem, majetkoprávními vztahy, finančními možnostmi obce a dlouhodobými cíli. Nové Mitrovice si zvolily svědomitého pana starostu, který má srdečnou vizi a podniká kroky kupředu. Držíme palce a těšíme se na kávu na nové návsi u zrekonstruované fary z 18. století.

návrh:
Ing. arch. Gabriela Metalová
Ing. arch. Karolína Baťková

V urbanistických projektech je zásadní analýza

Ta pomůže definovat funkce v místě

MÍSTO NOVÉ MITROVICE | NÁVRH 2023 | KLIENT OBEC NOVÉ MITROVICE