Jak to probíhá?

1. Úvodní schůzka

Na úvodní schůzce se s vámi seznámíme a společně si definujeme prvotní zadání projektu. Budeme se vás ptát na vaše představy, pocity v prostoru, jaké materiály se vám líbí, v čem se dobře cítíte a co od projektu očekáváte. U developerských projektů budeme diskutovat o všeobecném vnímání.

2. Prohlídka prostor

Po prvotním zadání je čas se seznámit s místem a prostorem. Přijedeme si místo nafotit, zaměřit, či zařídíme geodetické zaměření a 3D scanner. Následně uděláme rešerši okolí a zjistíme možnosti legislativy.

3. Moodboard

Zadání se cizeluje. Vytvoříme moodboard – nástěnku s inspiračními obrázky, které budou reflektovat zadání a reagovat na vaše požadavky. Naladíme se tak na společnou vlnu atmosféry, kterou pro vás budeme vytvářet.

4. Návrh

Po odsouhlaseném moodboardu se pouštíme do navrhování. Při dokončeném návrhu jedné části projektu si s vámi domluvíme konzultační schůzku, abychom si řekli, že jdeme správnou cestou a byli tak maximálně efektivní. Podle typu projektu doporučíme množství průběžných konzultací. Někdy je potřeba jedna, u velkých projektů přistupujeme k pravidelným konzultacím.

5. Finální vizualizace

Máme navrženo. Návrh zvizualizujeme a odsouhlasíme si finální vizualizace – podobu nového prostoru vytvořeného pro vás na míru.

6. Podklady pro cenové nabídky

Máme odsouhlasený návrh a spouštíme začátek realizace. Zpracujeme podklady pro cenové nabídky. Poptáme dodavatele a nabídky vám předložíme k odsouhlasení.

7. Realizace s autorským dozorem

Realizace na místě. Jsme ve spojení s jednotlivými dodavateli, koordinujeme a řešíme s nimi na stavbě vzniklé situace. Dohlížíme, aby vše bylo zrealizováno podle odsouhlaseného návrhu, jelikož se na stavbě vždycky něco vyvrbí. 🙂

8. Dokončení a předání

Zkontrolujeme odstranění vad a nedodělků, pomůžeme vám vybrat polštáře, skleničky a popřejeme vám krásné bydlení v novém.